Tag Archives: QCD หมายถึงอะไร

QCD หมายถึงอะไร

วันนี้มีคำค้นหาที่น่าสนใจและอยากจะหยิบยกมาอธิบายให้เพื่อน ๆ เข้าใจกัน คือ คำว่า QCD  คำเต็ม ๆ ในทางจัดซื้อนั้นอาจจะอธิบายโดยสังเขปได้ว่าในการคัดเลือกผู้ขาย หรือ supplier นั้น มิใช่เพียงการพิจารณาแค่ราคาถูกเท่านั้น ตามหลักการที่ดีควรจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการดังนี้

1. Q=Quality  คุณภาพของสินค้าจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ซื้อกำหนดไว้

2. C=Cost ราคาต้องสมเหตุสมผล

3. D=Delivery ต้องส่งของได้ตามกำหนดที่ผู้ซื้อต้องการ

ถ้า supplier รายใดสามารถเสนอราคาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว และเสนอราคาได้ต่ำที่สุดและเงื่อนไขอื่น ๆ ดีที่สุด การคัดเลือกดังกล่าวก็ถือว่าครบตามองค์ประกอบที่ดีของการคัดเลือก supplier

วันนี้ขอไขข้อข้องใจเพียงหอมปากหอมคอ วันหลังจะยกตัวอย่างโดยละเอียดแล้วนำมาเล่าให้ฟังกันใหม่ค่ะ