Tag Archives: Lead time กับ Delivery time ต่างกันอย่างไร

Lead time กับ Delivery time ต่างกันอย่างไร

วันก่อนมีเพื่อน ๆ  ค้นหาความหมายของ  Lead time กับ Delivery time ต่างกันอย่างไร ขออธิบายโดยสังเขปดังนี้ค่ะ

1. Lead time นั้นหมายรวมถึงระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ ก็คือนับรวมเวลาทั้งหมดนั่นเอง

2. ส่วน Delivery time นั้น หมายถึง ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเท่านั้น สมมติถ้าเป็นการนำเข้าสินค้า ก็เริ่มจากขนสินค้าจากโรงงานของ supplier มายังท่าเรือ หรือ สนามบิน ระยะเวลาในการเดินทางในทะเล หรืออากาศ จนมาถึงท่าของประเทศผู้ซื้อ และการขนส่งจากท่าถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ นั่นคือ delivery time คือนับเฉพาะระยะเวลาในการขนส่งเท่านั้น

ดังนั้น นักจัดซื้อมือใหม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจความหมายเหล่านี้ให้ดี โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพราะถ้าเข้าใจผิดจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะวัตถุดิบขาดสต็อคจะมาเยือนทันที แล้วสุดท้ายจะต้องจบลงด้วยการนำเข้าทาง air freight ซึ่งค่าใช้จ่ายมหาศาลมากค่ะ

หากเพื่อน ๆ ท่านใดที่มีข้อสงสัย สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะคะ เพราะจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่พวกเราจะได้พัฒนาวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้นไป หรือใครที่มีข้อเสนอแนะดี ๆ ก็ยินดีรับฟังเช่นกันค่ะ