Tag Archives: INTERNATIONAL PROCESSING AND PACKAGING TECHNOLOGY FOR ASIA

PROPAK ASIA 2011 #19th, INTERNATIONAL PROCESSING AND PACKAGING TECHNOLOGY FOR ASIA

15-18 มิถุนายน 2554 ที่จะถึงนี้มีงานหนึ่งที่อยากแนะนำให้นักจัดซื้อทั้งหลายลองไปชมกันดู ผู้เขียนเองเคยไปมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกไปหาภาชนะที่บรรจุสุญญากาศเพื่อมาทดลองผลิตภัณฑ์ของตนเอง ส่วนครั้งที่แล้วก็ไปดูเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติ

บางคนอาจจะแย้งว่า บริษัทไม่มีนโยบายหรือโครงการจะซื้อเครื่องจักรใหม่ ๆ เพิ่มจะไปทำไม การไปงานแบบนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายแค่จะซื้อเครื่องจักรหรือสินค้าใด ๆ เท่านั้น เราจะมีโอกาสเปิดหูเปิดตากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บริษัทหรือประเทศอื่น ๆ เขาพัฒนากันรวดเร็วมาก หากเรายังมัวติดยึดอยู่กับวิธีการเดิม ๆ เพื่อน ๆ คิดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรกัน?

คำตอบสั้น ๆ  เราจะแข่งขันเรื่องต้นทุนไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีบางอย่างช่วยลดเรื่องขั้นตอนและระยะในการผลิต การปรับวัตถุดิบให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ เป็นต้น อย่างน้อย ๆ ที่สุดก็ไปสังเกตการณ์ตลาดเขาไปถึงไหนกันแล้ว สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือความรู้เท่าทันตลาด หรือนำวิธีการดี ๆ มาประยุกต์เพื่อลดต้นทุนก็เป็นได้

งานนี้สิ่งที่โดดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของ packaging ทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งการผลิต บรรจุหีบห่อ เพื่อน ๆ จะได้เห็นพัฒนาการของการออกแบบ packaging ที่สอดรับกับภาวะโลกปัจจุบัน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดการใช้วัตถุดิบที่ทำให้โลกร้อน หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้เอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไมใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เราในฐานะจัดซื้อเองก็ต้องตระหนักเช่นกัน ว่าวัตถุดิบใดที่จะก่อให้เกิดมลพิษหรือผลเสียต่อผู้บริโภคหรือโลกของเราก็ควรจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วย

และที่ขาดไม่ได้สำหรับงานแบบนี้ ก็จะมีของแจกของแถมตามบูธต่าง ๆ ก็เชื่อว่าหลายคนคงชอบกันแน่ ๆ และทุกครั้งที่ไปชมงาน สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ นามบัตร พกติดตัวเสมอ เพราะพอเราเข้าบูธไหน ใคร ๆ ก็อยากต้อนรับยิ่งถ้ามีนามบัตรไปด้วยแล้ว เขาจะยินดีมากยิ่งขึ้น เพราะนี่อาจจะเป็นลูกค้าตัวจริงในอนาคตสำหรับเขาก็เป็นได้

อย่าลืม และอย่าพลาดกันล่ะคะ