Tag Archives: Customer Segment

Customer Segment คืออะไร?

อาจจะคุ้นหูหรือไม่คุ้นหูของคนทั่วไป พูดกันง่าย ๆ ก็คือการจัดกลุ่มประเภทลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อผู้ประกอบการนั่นเอง อย่างเช่น รถยต์บางยี่ห้อรถหลายแบบให้เลือกโดยแตกต่างกันทั้งราคา ความหรูหรา รูปแบบ สีสัน ดังนั้นในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องงบประมาณเป็นอันดับต้น ๆ ความพึงพอใจในการออกแบบ ความเหมาะสมในการใช้งาน เป็นต้น

บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงต้องจัดประเภทลูกค้า บางธุรกิจการแยกลุ่มลูกค้าชัดเจนจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ตัวอย่างเช่น บริษัท A ผลิตชิ้นส่วนงานโลหะเป็นที่พึงพอใจของตลาด โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ automotive  หรือผู้ผลิตรถยต์  แต่ผู้บริหารก็ยังเล็งเห็นว่า การผลิตสินค้าลักษณะนี้นอกจากตลาดรถยต์แล้วยังมีตลาดกลุ่มอื่น ๆที่สามารถทำได้ตลาดได้อีกมาก แต่!!!! ไม่ได้ต้องการความเระดับคุณภาพสูงมากเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์   ดังนั้นค่าใช้จ่ายบางอย่างจะตัดออกได้ เชน การระบบคุณภาพ (เช่น ISO)   โดยกลุ่มลูกค้าทั่วไปต้องการสินค้าดีพอสมควร แต่ราคาต้องถูก  นี่จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารจึงริเริ่มตั้งบริษัท B มารองรับลูกค้ากลุ่มใหม่นี้ โดยโอนย้ายเครื่องจักรเก่าไปใช้กับบริษัท B

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บริษัท A ก็สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเก่าเป็นอย่างยิ่งเพราะ คุณภาพของงานดีขึ้น  ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าคุณภาพ นั่นหมายถึงผู้ผลิตมีช่องทางในการสร้างราคาสินค้านั่นเง ส่วนลูกค้าใหม่ที่บริษัท B ขายสินค้าให้ก็พอใจกับราคาที่ค่อนข้างถูก เพราะเครื่องจักรถูกตัดค่าเสื่อมไปหมดหรือเกือบหมด ต้นทุนจึงต่ำ การแข่งขันในตลาดก็จะทำให้ง่ายขึ้น  นอกจากเครื่องจักรแล้วบริษัท B ยังสามารถจัดสรรวัตถุดิบ บุคลากร และสิ่งต่าง ๆ ในต้นทุนที่ถูกลงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

การทำแบบนี้อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท ผู้ประกอบการต้องนำไปประยุกต์ให้เหมาะสม แต่สำหรับตัวอย่างที่ยกมาได้ผลดีมาก เพราะขายของได้มากขึ้น ต้นทุนถูกลงเพราะบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ส่วนกำไรอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ เพราะถ้าคิดอัตราส่วนกำไรเท่าเดิม แต่ค่าเฉลี่ยของต้นทุนโดยรวมลงถูกลงก็ย่อมทำให้กำไรโดยรวมสูงขึ้น นี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของ customer segment เท่านั้นเอง แต่ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไม่น้อย