Tag Archives: ใบสั่งซื้อกับ Factoring เกี่ยวกันอย่างไร?

ใบสั่งซื้อกับ Factoring เกี่ยวกันอย่างไร?

Purchase order (PO) หรือใบสั่งซื้อ ที่เป็นเอกสารสำคัญของนักจัดซื้อ และเป็นที่ปรารถนาของนักขายทั้งหลายนั้น ความสำคัญมิได้มีความหมายเพียงการยืนยันการสั่งซื้อ หรือแสดงรายละเอียดของสินค้าที่จะซื้อกันเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในบางโอกาสที่จำเป็น เหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่มีนโยบายการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เพียงแต่ต่างวาระและวิธีการกันเท่านั้น

ต่างกันอย่างไรล่ะ

ในบางครั้งที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อไม่ได้จ่ายเงินดาวน์ในโครงการที่มูลค่าสูง ๆ แต่เื่มื่อผู้ซื้อได้ออกใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ขายหรือ ผู้ขายสามารถนำใบสั่งซื้อไปขาย factoring คล้าย ๆ การขายลดตั๋วกับธนาคารได้ เมื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนในโครงการ หรือพูดง่่าย ๆ ว่านำลูกหนี้ในอนาคตไปขายลดให้กับธนาคารนั่นเอง แต่การทำลักษณะนี้ธนาคารจะตรวจสอบและมักจะรับซื้องานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือผู้ซื้อที่มีประวัติเรื่องการเงินดี เพื่อจะได้ไม่มีความเสี่ยงเมื่อถึงเวลาเก็บเงิน

บางคนอาจจะคาดไม่ถึงใช่มั้ยล่ะคะว่า ใบสั่งซื้อจะมีมูลค่า และราคาได้ขนาดนั้น ถ้าผู้ขายรายได้จะใช้วิธีนี้ก็ต้องคำนวณต้นทุนการเงินให้รอบด้านเสียก่อนที่จะเสนอราคาโครงการเพื่อที่ว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะได้มีรายรับเหมาะสมกับรายจ่าย และที่สำคัญเครดิตของผู้ขายก็ต้องดีเช่นกัน เพราะหากธนาคารเปลี่ยนใจไม่รับซื้ออาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะหน้าก็เป็นได้

ดังนั้นจึงแนะว่าใครที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ควรจะต้องปรึกษาธนาคารให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเพื่อจะไม่พลาดโครงการสำคัญและเสียหายในภายหลังนั่นเอง

เรื่องของ factoring อาจจะเป็นเหมือนเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นำมาฝาก แต่อาจจะช่วยให้ผู้ประกอบการบางรายไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในโครงการใหม่ ๆ เพียงนำเทคนิคนี้มาใช้ก็เป็นได้ใครจะรู้ ?