Tag Archives: โรงงานผลิต พาเลทไม้ หรือ Wooden Pallet

โรงงานผลิต พาเลทไม้ หรือ Wooden Pallet

คอลัมน์ พบผู้ประกอบการวันนี้จะมาชมโรงงานผลิต พาเลทไม้ หรือ Wooden Pallet ที่ปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากสำหรับการขนส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณวสันต์ เจ้าของโรงงานที่เอื้อเฟื้อความรู้ และขั้นตอนในการผลิตอย่างละเอียดและเป็นกันเอง ทำให้ผู้เขียนมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ขั้นตอนการผลิตทำกันอย่างไร

วัตถุดิบ

 • ไม้ที่นำมาผลิตจะผ่านการแปรรูป อัดน้ำยาด้วยความดัน และอบแห้งมาแล้ว โดยจะมีขนาดที่หลากหลายและแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจเช็คขนาด กว้าง ยาว ว่าตรงตามที่สั่งหรือไม่ เสร็จแล้วก็นำเข้าคลังสินค้า หรือส่งกลับหากผิดขนาด
 • ตรวจวัดความชื่นด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด โดยความชื้นจะต้องไม่เกิน 20%
 • การทดสอบน้ำยาในเนื้อไม้ โดยตัดไม้ใ้ห้เห็นแกนกลาง แล้วหยดด้วยน้ำยาทดสอบ หากผ่านกระบวนอบน้ำยาแล้ว สีของน้ำยาที่ใช้ทดสอบจะเป็นสีเหลือง หากไ่ม่ได้ผ่านกระบวนการมาน้ำยาจะเป็นสีแดง

การผลิต

 • การไสไม้ จะนำไม้มาใส่เครื่องไส เพื่อให้ผิวหน้าเรียบ และได้ความหนาตามที่ต้องการ
 • การตัดไม้ เมื่อไสเรียบร้อย จะตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
 • เก็บรายละเอียดให้ชิ้นไม้เรียบร้อย
 • ประกอบเป็นพาเลทตามแบบของลูกค้า
 • การ QC
 • การอบไม้ด้วยความร้อน (IPPC) ที่อุณหภูมิ 56 องศาโดยตู้อัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้ เมื่อความร้อนของการอบ หรือ heat treatment อยู่ที่ระดับ 56 องศา เป็นเวลา 30 นาที เครื่องจะทำการตัดระบบเองอัตโนมัติ  ประโยชน์ ของกระบวนการนี้คือ จะทำให้แมลงในไม้ตาย และจะคงสภาพนี้ไว้ประมาณ 21 วัน ถึง 1 เดือน เพื่อน ๆ ท่านใดที่ใช้ pallet เยอะก็ต้องระวังเรื่องการเก็บสต็อคนะคะเพราะเก็บนานไปอาจจะเกิดปัญหานี้ได้ ค่ะ
 • ตรวจวัดความชื้นหลังอบเสร็จ โดยนำพาเลทออกจากตู้อบแล้วปล่อยทิ้งไว้จนอุณหภูมิลงจนปกติแล้ว จึงทำการตรวจสอบความชื้นอีกครั้ง ค่าปกติจะอยู่ที่ 5-18% ไม่เกิน 20%
 • การรมควัน นำพาเลทที่ประกอบเสร็จแล้วมาจัดวางเรียงแล้วนำมายางพลาสติกมาคลุม เสร็จแล้วพ่นน้ำยาเข้าไปในพลาสติกที่คลุมอยู่ตามสัดส่วนของพาเลท ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง

เกร็ดความรู้อื่น ๆ

 • ขนาดกว้างของวัตถุดิบที่เป็นไม้จะมีขนาด 2″-4″ x 1.39 ม.
 • เศษไม้สามารถขายเป็น scrap สำหรับไปเผาถ่านได้
 • ขี้เลื่อยขายเป็นเชื้อเพลิง
 • แหล่งวัตถุดิบหลักจะเป็นเขตระยอง และภาคตะวันออก หรือทางใต้ที่ปลูกยางพารา
 • บางครั้งหากวัตถุดิบขาดแคลนอาจจะใช้ไม้เบญจพรรณ แต่ก็มีข้อด้อยกว่าไม้ยางพาราคือ สีจะควบคุมยาก แต่ความแข็งแรงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการคัดเลือก  supplier สำหรับธุรกิจนี้ืคือ ควรจะได้รับใบอนุญาตตามข้อกำหนดของ IPPC ข้อนี้สำคัญโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่งออกพาเลทไปพร้อมกับสินค้า ก่อนเลือก supplier ทุกครั้งควรจะขอดูใบอนุญาตดังกล่าวเสมอ และที่สำัคัญต้องดูวันหมดอายุด้วยนะคะ เพราะใบอนุญาตจะวันหมดอายุด้วยค่ะ

ต้องขอขอบอีกครั้งสำหรับคุณวสันต์  ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพเพื่อให้พวกเราได้มีความรู้เกี่ยวกับพาเลทเพิ่มขึ้น

มาดูำภาพกระบวกนการผลิตที่เก็บมาฝากกันค่ะ