Tag Archives: สััมมนาฟรีสำหรับสมาชิกตลอดชีพ “รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 48 (Food for Thought#48)”

สััมมนาฟรีสำหรับสมาชิกตลอดชีพ “รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 48 (Food for Thought#48)”

กลับมาอีกแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมดี ๆ ของสมาคมจัดซื้อ ฟรี สำหรับสมาชิกตลอดชีพเท่านั้น “รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 48 (Food for Thought#48)”  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้องบุศราคัมบอลลูน ชั้น 2 (เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีเพชรบุรี)

กิจกรรมแบบดี ๆ แบบนี้ไม่อยากให้พลาดโอกาสที่เพิ่มพูนความรู้จาก Guru ทั้งหลาย หรือท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพก็เร่งรีบสมัครกันนะคะ หรือไม่ใช่เฉพาะนักจัดซื้อเท่านั้นที่มีสิทธิงานนี้ ท่านใดก็ได้ที่เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม ไม่ว่าจะอยู่สาขาอาชีพใดก็ร่วมได้ค่ะ เชียร์ให้เป็นสมาชิกกันเยอะ ๆ นะคะ เราจะได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้กันบ่อย ๆ แล้วพบกันที่งานนะคะ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทางสมาคมจึงเืลื่อนกำหนดจัดงานเป็นวันที่ 21 มกราคม 2555 โดยรายละเอียดและกำหนดจัดงานยังเหมือนเดิม เพื่อนท่านใดที่สนใจสามารถจองที่นั่งและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมาคมจัดซื้อได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2678 6786-7  แฟกซ์: 0-2678-6788 หรือ  E-mail: Helpdesk@pscmt.or.th

เครดิต : สมาคมจัดซื้อ