Tag Archives: ธุรกิจน้ำดื่มยุคใหม่

ธุรกิจน้ำดื่มยุคใหม่ :ทู บี วอเตอร์ (2B Water)

น้ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของร่างกายมนุษย์ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากร่างกายขาดน้ำก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ การดื่มน้ำที่มีคุณภาพจะทำให้ร่างกายรับสิ่งที่มีประโยชน์แล้ว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการผลิตน้ำดื่ม โดยกำหนดให้มาตรฐาน GMP ในการตรวจคุณภาพการผลิตเพื่ออนุญาตผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (อย.) ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะผลิตน้ำดื่มได้จึงต้องได้รับ อย.  ซึ่งจะสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่ากระบวนการผลิตดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
สำหรับ guru column ตอนแรกที่จะนำมากฝากเป็นเรื่องของผู้ผลิตน้ำดื่มรายหนึ่งที่ต้องชื่นชมสองสามีภรรยาคู่นี้ คือ คุณอนุชา และคุณบัว ที่นอกจากจะขยันทำงานแล้ว ยังมีอัธยาศัยใจคอดี แบ่งปันข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมาฝากเพื่อนให้ได้ความรู้เรื่องน้ำ และการประกอบธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย อยากให้เพื่อน ๆ นึกย้อนไปตอนที่เราชมกีฬาประเภทใดก็แล้วแต่ เราในฐานะผู้ชมมักจะมีข้อติติง หรือรู้สึกไม่ได้ดั่งใจในบางเกมส์เสมอ แต่ันั่นเป็นเพราะเราเป็นผู้ชม เห็นภาพรวมนอกสนาม ในขณะที่นักกีฬาในสนามเห็นแต่จุดที่ตัวเองเล่นอยู่ บางครั้งจึงไม่ง่ายเลยที่จะผ่านแต่ละเกมส์ให้ได้ดังที่ต้องการ เฉกเช่นเดียวกับการทำธุรกิจไม่ว่าอะไรก็ไม่ง่าย แต่การที่รู้จักใช้ผู้รู้ ประยุกต์นำสิ่งที่หาได้ง่ายมาใช้โดยไม่ต้องจ่ายแพง bottom up หรือการฟังเสียงของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยหลาย ๆ เหตุผลที่ผู้ประำกอบการรายนี้นำมาประยุกต์ใช้ จากผู้ทำงานอยู่ในฝ่ายบุคคล และมองเห็นช่องว่างของการตลาดยังไม่มีน้ำคุณภาพดีมากพอในขณะนั้น เริ่มธุรกิจน้ำเล็ก ๆ จนปัจจุบ้ันกว่าระยะสิบปี ถ้าวิ่งไปยังนิคมอมตะนครจะเห็นน้ำที่สองสามีภรรยาคู่นี้สามารถมาด้วยน้ำมือของตัวเองอยู่บ่อยครั้ง การตลาดแบบง่าย ๆ ด้วยการเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก จากเดิมที่โรงงานมักจะสั่งน้ำดื่มแบบขวดขาวขุ่น เขาได้เปลี่ยนใหม่ โดยนำเสนอน้ำดื่มคุณภาพขวดใส นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการบริการ โดยมีรถวิ่งส่งทุกวัน ลูกค้าส่วนใหญ่จึงไม่ต้องสต็อคสินค้ามาก แต่ลูกค้าก็จะวนรอบส่งไปเรื่อย ๆ
ถ้ามองในมุมจัดซื้อ ในการเลืิอกซื้อเราควรมองปัจจัยหลัก 3 ประการคือ Q C D หมายถึงอะไร Q คือ Quality คือคุณภาพต้องมาเป็นอันดับแรก ถ้าคุณภาพไม่ดีแล้ว ถูกขนาดไหนก็ไร้ประโยชน์  ต่อมาคือ C หมายถึง Cost คือ ราคาต้องสมเหตุสมผล หรืออยู่ในระดับราคาเฉลี่ยของตลาด และประการสุดท้าย D หมายถึง Delivery คือ สามารถส่งสินค้าได้ตามที่เราต้องการ
นั่นคือกุญแจที่ไขข้อปริศนาว่า ทำไม ธุรกิจน้ำดื่มยุคใหม่ ที่เจ้าของธุรกิจรายนี้ริเริ่มจึงประสบความสำเร็จ และเติบโตได้เร็วมาก โดยใช้การตลาดแบบปากต่อปากเป็นส่วนใหญ่เสียด้วยซ้ำ
อีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไมไ่ด้คือ จากการที่อยู่ฝ่ายบุคคลมาก่อนทำให้จิตวิทยาในการบริการคนสูง turn over หรืออัตราการเปลี่ยนงานไม่บ่อย ปัญหาในการทำงานก็จะน้อย เรื่องพวกนี้มองข้ามไม่ได้นะคะ เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เ็ป็นต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้น
ทีนี้มาดูเรื่องระบบกันบ้าง เมื่อประสบความสำเร็จการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง คุณอนุชาไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ยังทำระบบ

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
หลายโรงงานยังไม่มีด้วยซ้ำ แต่โรงงานน้ำดื่มกลับทำยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำเรื่องคุณภาพ เพราะอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาุหกรรมอื่น ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ การที่บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO ยิ่งเพิ่มความน่าเื่ชื่อถือมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มธุรกิจ : ธุรกิจน้ำมีการแข่งขันสูงพอสมควร ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องระดับคุณภาพ และราคาไม่ให้สุงเกินไปอีกด้วย
โอกาสมีอะไรบ้าง :  นอกจากจะผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเองแล้ว ปัจจุบันธุรกิจน้ำยังมีการรับจ้างผลิตให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงแรม หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการแบรนด์เป็นสถานที่ของตนเอง
เพื่อน ๆ อ่านแล้วก็อย่ากลับไปดูน้ำดื่มที่บ้้านเรากันนะคะว่ามีคุณภาพดีพอหรือยัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรานั่นเองค่ะ
มีโอกาสไปสัมภาษณ์ เลยเก็บรูปมาฝากกันค่ะ อยากให้ดูว่าระบบดี ๆ เขาทำกันอย่างไร

เครดิต : หจก. ทู บี วอเตอร์ 2002  อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร 038 -797091,  086-3939322

Email : anucha_sur@yahoo.com