ทำไมต้อง chess?

วันนี้เพื่อน ๆ ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าเว็บเป็นรูปหมากรุก หรือ chess หลายคนคงมีคำถามว่าไม่มีรูปที่สวยกว่า หรือสื่อความหมายได้ดีกว่านี้แล้วเหรอ  ที่จริงมีรูปเยอะแยะมากมายค่ะ แต่ที่เลือกรูปนี้มาเพื่อกำลังจะสื่อให้เพื่อน ๆ นักจัดซื้อได้เข้าใจว่า นักจัดซื้อยุคใหม่มิใช่เพียงทำงานประจำให้ผ่านไปวัน ๆ เท่านั้น นอกจากความรู้เดิมที่มีติดตัวมาเป็นทุนอยู่แล้ว เราจะต้องหาทุนใหม่ ด้วยการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ทั้งการพัฒนาตัวเอง และหาความรู้รอบด้าน แล้วความรู้เหล่านั้นได้มาจากไหนล่ะ  แน่นอนแหล่งที่มาของความรู้ก็มักจะเกิดจากการฟังและการอ่าน หรือการสัมมนาต่าง ๆ หลังจากนั้นเราจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร  ดังนั้นความหมายของรูปนี้จึงหมายถึงความสำเร็จของแผนงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับการวางกลกยุทธ์ที่ดีต่างหาก นี่คือที่มาและสิ่งที่อยากจะบอกให้เพื่อน ๆ เตรียมตัวสู่การเป็นนักจัดซื้อยุคใหม่ที่ใคร ๆ ก็อยากจะได้ไปอยู่ในครอบครอง

Leave a Comment