Category Archives: Guru Column

สมาคมสโมสรนักลงทุน : สัมมนาข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

วันนี้มีโอกาสไปสัมมนาในหัว “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน”  ของสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดย อาจารย์สุทธิเกตุติ์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญพิเศษ ให้ความรู้พอสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้ค่ะ

1. พื้นฐานโดยรวมตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนการยื่นขอ BOI

2. ภาพรวมของสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น ได้รับยกเว้นอากรนำเข้า ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผลทางอ้อมทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงที่ได้รับการยกเว้น

3. นโยบายและเงื่อนไข ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมได้แก่

3.1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ข้อนี้จะต้องอยู่ในรูปสหกรณ์ หรือนิติบุคคลเท่านั้น

3.2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน

3.3 อุตสาหกรรมเบา

3.4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

3.5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

3.7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

4. โครงสร้างและการให้บริการของ BOI

5. หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์

6. เขตการลงทุนใน Zone ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่่ BOI ต้องกำหนด zoning ก็เพื่อดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการไไปลงทุนในเขตใหม่ ๆ เพื่อลดความแออัด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม

7. ประเภทกิจการที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริม ประเด็นนี้มีข้อที่น่างสังเกตและอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆที่มีธุรกิจภาคเกษตรอาจจะนำไปต่อยอดเพื่อขอ BOI ได้ค่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทดแทนชีวมวลแทนน้ำมันเตา หรือพลังงานอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเหล่านี้สามารถนำมายื่นโครงการได้เช่นกันค่ะ โดยสำนักงานจะพิจารณาเป็นโครงการ ไม่ได้พิจารณาในรูปบริษัท

8. เงื่อนไขทางการเงิน ประเด็นสำคัญในข้อนี้คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนต้องอยู่ในเกณฑ์ 3 : 1 แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหากสนใจที่จะยื่นขอสิทธิ

9. อัตราส่วนการถือหุ้นของไทยและต่างชาติ

10. การใช้เครื่องจักรใหม่ แต่หากเป็นเครื่องจักรเก่าจะยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรนำเข้า อายุไม่เกิน 10 ปี ที่มี third party ที่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นเช่น TGI, SGS, บริษัทที่ให้บริการจัดทำ ISO  ในกลุ่ม 17020 เท่านั้น

11. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการนำเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ รายละเอียดในการต่ออายุ การเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ระหว่างสัมมนาเขียนคำถามไปประมาณเกือบสิบข้อ อาจารย์ตอบได้ชัดเจนมากสมกับเป็นผู้ชำนาญพิเศษจริง ๆ ค่ะ เพื่อน ๆ ท่านใดที่อยู่ในองค์ที่ยังไม่ได้ขอ BOI ลองไปหาความรู้เพิ่มเติมกันดูนะคะ  หลักการกว้าง ๆ ของ BOI คือ ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ประเทศไทยผลิตไม่ได้ และเมื่อนำเข้ามาแล้วจะต้องมีการ add value หรือนำมาผลิตต่อ การผลิตต่อนี่เองที่จะสร้างมูลค่า สร้างงาน ให้กับประเทศไทยให้เติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีในระยะแรก ลดหย่อนในระยะต่อมา เมื่อธุรกิจมั่นคงสิทธิจะค่อยๆ ลดลงไปตามอายุของบัตรส่งเสริม

ธุรกิจที่มีโอกาสนำไปต่อยอดได้โดยใช้ทุนไม่สูงจนเกินไป อาทิเช่น ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจเกษตร และอีกธุรกิจที่ BOI ให้สิทธิค่อนข้างมากคือ ธุรกิจแม่พิมพ์ หรือธุรกิจบริการก็มีโอกาสเช่นกัน ลองตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่

www.boi.go.th

www.asidnet.org

www.ic.or.th

Industrial Crisis วิกฤติ 2554

กว่าจะมาถึงไตรมาสสุดท้ายของ 2554 ปีกระต่ายนี้ช่างมีแต่วิกฤติเร้าใจตลอดทั้งปีก็ว่าได้ ไล่เรียงวิกฤติหลักคือ

  • Japan Crisis หรือแผ่นดินไหว และสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นที่ทำเอาอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กโทรนิคส์ และรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีฐานการผลิตบางส่วนอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งตัวไม่ทัน และได้รับผลกระทบกันไปเป็นแถว ๆ ซึ่งใช้เวลากว่า 2-3 เดือนสำหรับบางอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวบ้าง หยุดผลิตบ้าง กว่าจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมก็กลางปี หรือไตรมาสที่ 3 เข้าไปแล้ว
  • Helium shortage หรือการขาดสต็อคอย่างรวดเร็วและรุนแรงของฮีเลียมในประเทศไทในช่วงปลาย เดือนสิงหาคมและกันยายน วิกฤติครั้งนี้อาจจะอยู่ในวงแคบเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาล ผู้ผลิตลูกโป่ง และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ฮีเลียมในการทดสอบผลรั่ว หรือ leak test แต่วิกฤติครั้งนี้หนักหนาสาหัสไม่แพ้ Japan crisis เพราะอยู่ดี ๆ สินค้าก็ขาดตลาดพร้อมกันหมดเกือบทุกราย กว่าจะผ่านวิกฤตนี้มาได้ก็แทบเอาตัวไม่รอดกันเหมือนกัน และดูทีท่าว่าอาจจะยังเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย
  • Flood Crisis หรือวิกฤติน้ำท่วมใหญ่กว่าครึ่งประเทศไทย เฉพาะบริเวณ ภาคกลางที่ปัจจุบันเป็นทั้งฐานการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมที่เราส่งออกไปทั่วโลก อาทิ รถยนต์ ประเทศเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของทุกค่าย หรืออิเล็กโทรนิคส์ที่เมืองไทยก็เป็นฐานการผลิตกว่าครึ่งอีกเช่นกัน

หวังว่าปีนี้เราคงจะไม่มีวิกฤติใหม่ ๆ มาให้ปวดหัวกันอีกแล้ว  เพื่อน ๆ ที่อ่านแล้วคงสงสัยว่า มาเล่าให้ฟังเรื่อง crisis แล้วจะทำอย่างไรต่อไป ไม่ยากค่ะ เราจะเห็นได้ว่า อาจจะด้วยภาวะโลกร้อน และปัจจัยทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากส่งผลกระทบต่อวิกฤติต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานต่าง ๆ ก็ลดน้อยลง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดวิกฤตทั้งสิ้น ดังนั้นเรามาค้นหาทางออกกันในตอนต่อไปดีกว่าค่ะ

วิกฤติน้ำท่วม (flood crisis) นัักจัดซื้อพลิกให้เป็นโอกาสได้อย่างไร

กว่า 2 เดือนที่ผ่านมาที่ประำเทศไทยเราประสบกับปัญหาน้ำท่วมในรอบ 50 ปี หรือชั่วชีวิตของใครหลาย ๆ คนที่ไม่เคยประสบมาก่อน จึงแทบจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราทุกคนที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการวางแผนป้องกันให้ดีกว่าปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจที่เราทำงานอยู่ หรือเป็นเป็นเจ้าของกิจการ

ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในวิกฤตินี้เป็นโอกาสของนักจัดซื้อได้อย่างไร เชื่อว่าหลาย ๆ คนทำงานกันแบบถวายชีวิตเพื่อหาวัตถุดิบที่จะมาทดแทนแหล่งวัตถุดิบที่ถูกน้ำท่วมบ้าง ส่งสินค้าไม่ได้บ้างเนื่องเส้นทางไม่เอื้ออำนวยเพราะน้ำสูง รถไม่สามารถเข้าไปถึงโรงงานได้ หรือ ผู้ผลิตเองก็ขาดวัตถุดิบบางรายการที่จะประกอบเป็นสินค้าีที่เราต้องการได้ ทุกปัญหาล้วนประดังกันเข้ามาในเวลาเดียวกัน และที่สำคัญที่สุด ลูกค้าเราประกาศชัดเจนว่า จะไม่มีการหยุดการผลิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น นักจัดซื้ออย่างเรา ๆ ก็ต้องแสดงฝีมือกันสุดฤทธิ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้จงได้

แล้วโอกาสอยู่ตรงไหนกันล่ะ?

ก็จากที่เราไม่เคยรู้จักบางบริษัท ซึ่งบางครั้งอาจจะใกล้ ๆ เรา มีเครื่องจักรทันสมัยกว่า ราคาถูกกว่า ค่าขนส่งก็ถูกกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะให้น้ำหนักกับ supplier รายเดิมที่ตอบสนองทุกอย่างที่เราต้องการได้ทั้งเรื่องคุณภาพ ราคา การขนส่ง เราก็เลยไม่ได้คิดที่จะมองหาแหล่งใหม่ ๆ ไว้เป็นแผนสำรอง หรือ back up plan แต่อย่างใด  โดยเฉพาะใครที่ทำงานกับ automotive จะรู้ว่างานนี้เราทำงานกันหนักมากเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เชื่อว่านักจัดซื้อหลายคนคงได้พบ supplier รายใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและมีโอกาสที่จะติดต่อธุรกิจร่วมกันในอนาคตกันบ้างล่ะค่ะ