Category Archives: ศัพท์ที่ควรรู้

Lead time คืออะไร

Lead time คือระยะเวลาในการรอคอยสินค้า หลังจากที่ได้มีการตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดวันส่งมอบสินค้าอาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ ประเภทสินค้า ลักษณะการผลิต การขนส่ง แหล่งที่มาของสินค้าที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากผู้สั่งซื้อก็มีผลทั้งสิ้น อย่างเช่น

    การซื้อสินค้าในประเทศ ถ้าเป็นสินค้าทั่วไป ระยะเวลาในการรอคอยประมาณ 1-2 วัน หรือภายใน 1 สัปดาห์
  • ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตใหม่ก็อาจจะต้องรอคอย วัตถุดิบ คิวในการผลิต การขนส่ง
  • ถ้าเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับว่าขนส่งทางใด และเป็นสินค้าประเภทใด ถ้าขนส่งทางอากาศก็ใช้เวลา 2-3 วัน หรือภายใน 1 สัปดาห์ ถ้าขนส่งทางเรือ ในเอเชียก็ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ประเทศใด ถ้าเป็นยุโรปหรืออเมริกา ก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์

ดังนั้นการกำหนด lead time จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความพร้อมของผู้ขาย การผลิต การขนส่ง และอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดบ้าง เช่น ถ้าเป็นสินค้านำเข้าและบางช่วงการขนส่งหนาแน่นมาก ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการจองเรือได้ล่าช้า ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งยาวนานกว่าปกติ หรือถ้าเป็นกรณีในประเทศก็อาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการขนส่งได้เช่นกัน เช่น ก่อนหรือหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักให้ส่งสินค้าในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งช้า อาจจะมีความเสี่ยงที่ได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่เพียงพอก็เป็นไปได้

ดังนั้นในสนามจริงจึงมิใช่แค่เพียงกำหนดวันส่งให้ครบในการสั่งซื้อเท่านั้น แต่เราจะต้องรู้แน่ชัดว่าผู้ขายสามารถส่งสินค้าให้เราได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ มิฉะนั้นชีวิตคนสั่งอาจจะหาไม่ก็เป็นได้